• Belangrijke informatie voor de uitzendkrachten

Beste uitzendkracht,

Voor je via TJS Dienstverlening aan de slag gaat is het van belang dat je een aantal formele zaken doorneemt. Als medewerker moet je goed op de hoogte zijn van een aantal regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Een uitzendkracht van TJS Dienstverlening moet zich houden aan de richtlijnen en voorschriften zoals wij die beschreven hebben in het hieronder bijgesloten VCU-bedrijfsinfoboekje. Wij verwachten dat je dit infoboekje serieus vooraf doorneemt.

De opdrachtgever zal jou in moeten werken op jouw functie en de uit te voeren werkzaamheden. Ook moeten hij je informeren over mogelijke bedrijfsrisico’s en de te nemen beschermende maatregelen. Je mag hem hiernaar vragen. Persoonlijke beschermingsmiddelen krijg je meestal van je opdrachtgever, zo niet, dan mag je TJS Dienstverlening daar vooraf om vragen.

Naast het VCU-bedrijfsinfoboekje vind je op deze pagina nog een paar links. Hier kun je informatie vinden over:

  • ons privacy beleid (hoe gaan we om met jouw gegevens)
  • onze beleidsverklaring (waar staan wij als TJS Dienstverlening voor)
  • een formulieren voor het geval je een ongeval willen melden die tot verzuim heeft geleid (hopelijk nooit nodig)

Het lijkt misschien allemaal wat formeel, maar TJS Dienstverlening wil volgens de VCU-normen werken en daar hoort deze informatie bij.

Veel plezier bij je nieuwe werkgever.

Mocht je vragen hebben neem gerust contact met ons op.

Administratie

Nico Loeve
nico@tjs-dienstverlening.nl
+31 (0)6 22494919

Veiligheidscoördinator

Thijs van Vuuren
thijs@tjs-dienstverlening.nl
+31 (0)6 13037328

© Copyright 2022 - TJS Dienstverlening