Social return of Investment (SROI)

Social Return

SROI, kortweg Social Return, is een afspraak binnen een aanbesteding om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In Nederland zijn er ruim 1,3 miljoen mensen die vallen onder die doelgroep. Het doel van Social Return is te zorgen dat een investering van een gemeente of landelijke overheid, naast “gewoon” rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. De afgelopen jaren zien wij Social Return bijna bij elke aanbesteding voor werken en diensten boven € 200.000. De hoogte kan verschillen per opdracht maar gaat veelal om 5% van de aanneemsom of loonsom.

We helpen elkaar

Samenwerken voor een betere invulling, want:

  • Veel van deze mensen willen graag werken en komen toch maar moeilijk aan de slag.
  • Veel werkgevers hebben die mensen hard nodig om hun opdrachten in te vullen.
  • Werkgevers dingen graag mee bij de opdrachten met een SROI-clausule.
  • TJS Dienstverlening helpt u de Social Return eis eenvoudig in te vullen.

Afstand tot de arbeidsmarkt – Wie valt daar onder?

De doelgroep voor Social Return is heel divers. In principe iedereen die als werkzoekend ingeschreven staat bij het UWV Werkbedrijf, of die op een andere manier een afstand tot de arbeidsmarkt heeft (bv. mensen die langer dan drie maanden buiten het reguliere arbeidsproces vallen).

Hoe vul je de Social Return in?

Het invullen van de Social Return eis is vaak het probleem. Als werkgever wil je actief bezig zijn met de lopende en toekomstige projecten. De zorg om Social Return naar behoren in te vullen leidt af van de corebusiness. Zo komt het nog al eens voor dat de SROI eis niet ingevuld wordt en de consequenties daarvan lijdzaam worden gedragen. Daarom is het verstandig om die zorg uit te besteden. TJS Dienstverlening heeft daar ervaring mee en helpt u graag door de zorg voor de invulling van uw SROI eis voor u in te vullen.

Social Return via TJS Dienstverlening

Wij regelen de mensen, zorgen voor een goede begeleiding en duidelijke communicatie. TJS Dienstverlening gebruikt daarbij moderne middelen met als uitgangspunt efficiëntie en duidelijkheid. Wij onderzoeken wat er van u wordt verwacht en gaan dat stap voor stap voor u regelen. Zo kan je als opdrachtgever er van uit gaan dat als u met ons in zee gaat u aan de SROI eisen voldoet. TJS Dienstverlening heeft de kennis en de middelen en u krijgt het resultaat.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan en wij helpen u met plezier verder.

Whatsapp contact

Contact pagina

© Copyright 2022 - TJS Dienstverlening